Баялаг уламжлалтай сургуулийн нэр хүндтэй боловсрол

1956 оноос эхлэлтэй худалдаа, нийтийн хоолны салбарын мэргэжилтэн
бэлтгэх баялаг уламжлал, туршлагатай
Улсын чанартай диплом
2015 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 1843 тоот бүртгэлийн дугаартай 90ЛО1 № 0008871 серийн Зөвшөөрөлтэй
Их сургуулийн материаллаг хангамж
Оюутны хотхоны нутаг дэвсгэр нь хамгаалалттай, хамгийн орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон сургуулийн 6 байртай, номын сан, компьютерийн анги, лаборатори, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн танхим, биен тамир, спорт бэлтгэлийн заал, бассейнтай, Обскийн усан сангийн эрэг дээр амралтын газартай.
Манай Их Сургууль нь
1
Өндөр мэргэжлийн профессор, багш нартай
2
Бүх хэлбэрийн сургалттай
3
Боловсролын бүх түвшинтэй
Дунд мэргэжлийн, дээд (давхар мэргэжил, бакалавр), дээд мэргэжлийн боловсон хүчний бэлтгэл (аспирантур), нэмэлт мэргэжил
4
Томруулсан 7 бүлэг мэргэжил болон чиглэлээр бэлтгэдэг
Хууль зүйн шинжлэх ухаан, эдийн ба удирдлага, хүнсний бүтээгдэхүүн болон өргөн хэрэглээний барааны технологи, үйлчилгээний салбар, мэдээлэл зүй ба тооцоолон бодох техник, хөдөө аж ахуй, боловсрол, сурган хүмүүжүүлэх ухаан.
5
Томруулсан 7 бүлэг мэ Өдрийн ангийн бүх оюутнууд дотуур байраар хангагдсан (шалгалтын үеэр эчнээ ангийн оюутнууд)
6
Эрэгтэй оюутнуудыг сургалтын үеэр нь цэрэгт татлагаас чөлөөлнө
Сибирийн Хэрэглээний хоршооллын их сургууль нь Таны боломжтой цагаар, тусгайлсан хуваариаар мэргэжлийн боловсрол эзэмших боломжийг олгоно
Эдийн засаг, удирдлагын факультет
Деканатын газрын утас: 314-06-33
ЭДИЙН ЗАСАГ
(Бакалавр, магистрын анги)
Чиглэл:
• Үйлдвэрийн газар, байгууллагын эдийн засаг
• Нягтлан бодох бүртгэл, анализ ба аудит
• Дэлхийн эдийн засаг
МЕНЕЖМЕНТ
(Бакалавр, магистрын анги)
Чиглэл:
• байгууллагын менежмент
• Санхүүгийн менежмент
• Улсын болон орон нутгийн удирдлага
ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
(специалитет)
Мэргэшил:
эдийн засгийн аюулгүй байдлын эдийн засаг-эрх зүйн хангамж
МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ, ТООЦООЛОН БОДОХ ТЕХНИК
(Бакалавр, магистрын анги)
Чиглэл:
Мэдээлэл зүй, удирдлагыг боловсруулах автоматжуулсан систем
ХАВСАРГА МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ
(Бакалавр)
Чиглэл:
мэдээллийн орчин дахь хавсарга мэдээлэл зүй
ХУУЛИЙН ФАКУЛЬТЕТ
Деканатын газрын утас: 314-02-35
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ
(Бакалавр, магистрын анги)

Чиглэл:
• Төрийн эрхзүй
• Иргэний эрхзүй
• Эрүүгийн эрхзүй
ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЭРХЗҮЙН ХАНГАМЖ
(специалитет)
Мэргэшил:
Төрийн эрхзүй
ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (специалитет)

Мэргэшил:
Захиргааны үйл ажиллагаа
ХУДАЛДАА-ТЕХНОЛОГИЙН ФАКУЛЬТЕТ
Деканатын утас: 314-00-08
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЕХНОЛОГИ БА НИЙТИЙН ХООЛНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
(Бакалавр, магистрын анги)

Чиглэл:
Рестораны үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын технологи
УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
(Бакалавр, магистрын анги)

Чиглэл:
Талх, нарийн боов, гурилан бүтээгдэхүүний технологи
АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
(Бакалавр, магистрын анги)

Чиглэл:
мах, махан бүтээгдэхүүний технологи
БАРАА СУДЛАЛ
(
Бакалавр)
Чиглэл:
• Бараа судлал, үйлдвэрлэлийн орчин, хөдөө аж ахуйн түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүний эргэлтийн экспертиз
• Бараа судлал, үйлдвэрлэлийн орчин, хүнсний бус бүтээгдэхүүний эргэлтийн экспертиз
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
(
Бакалавр, магистрын анги)
Чиглэл:
Үзвэр, үйлчилгээний технологи, зохион байгуулалт
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
(Бакалавр, магистрын анги)
Чиглэл:
Худалдааны үйлчилгээ
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ БА БОЛОВСРУУЛАЛТ
(Бакалавр)

Чиглэл:
• Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хадгалалт, боловсруулалт
• Газар тариалангийн салбарт хувиараа үйл ажиллагаа эрхлэлтийг зохион байгуулах
ЗОЧИД БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (Бакалавр, магистрын анги)Чиглэл:
зочид буудлын үйл ажиллагаа
ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ
(Бакалавр, магистрын анги)Чиглэл:
Газар тариалангийн бизнес дэх техник систем
ХУДАЛДААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (Бакалавр, магистрын анги)

Чиглэл:
• Арилжаа
• Худалдааны үйл ажиллагааны маркетинг
ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА, ОЛОН НИЙТИЙН ХАРИЛЦАА ХОЛБОО
(бакалаврын анги )

Чиглэл:
Худалдааны салбар дахь зар сурталчилгаа, олон нийтийн харилцаа холбоо
МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ (САЛБАРААР)
(Бакалавр, магистрын анги)

Чиглэл:
Эдийн засаг, удирдлага
СЭТГЭЛ СУДЛАЛ-СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ БОЛОВСРОЛ
(Бакалавр, магистрын анги)

Чиглэл:
Сэтгэл судлал, нийгмийн сурган хүмүүжүүлэх зүй
СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ БОЛОВСРОЛ
(Бакалавр, магистрын анги)
Чиглэл:
Эрх зүй
ДУНД МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ
БАРАА СУДЛАЛ, ХЭРЭГЛЭЭНИЙ БАРААНЫ ЧАНАРЫН ЭКСПЕРТИЗ
Мэргэжил: Бараа судлаач-эксперт
НИЙТИЙН ХООЛНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЕХНОЛОГИ
Мэргэжил: Техникч-технологич
ЗОЧИД БУУДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Мэргэжил: Менежер
МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Мэргэжил: Мэдээллийн системийн техникч
ЭДИЙН ЗАСАГ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ
Мэргэжил: Нягтлан бодогч
ЭРХ ЗҮЙ, НИЙГЭМ ХАНГАМЖИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Мэргэжил: Хуульч
Сибирийн Хэрэглээний хоршооллын их сургуулийн Оюутны төв

Тэмцээн, уралдаан, концерт, АСК, бага хурал, төрөл бүрийн арга хэмжээ болон уулзалт зэрэг ямарч арга хэмжээ оюутны төвийн идэвхтэнгүүдийн оролцоогүйгээр явагддаггүй.

Оюутны төв нь өөртөө дараахь бүтэцтэй:
• Оюутны өөрөө удирдах байгууллага
• Оюутны нийгмийн нэгдэлүүд ("Донорууд", "Идэвхтэй амьдрал" , "Сайн дурынхан" г.м.)
• Оюуны тоглоомын клуб
• Хэлэлцүүлгийн клуб
• Оюутны клуб (гоцлол студи, найрал дууны студи, хөгжмийн студи, АСК багууд)

Сургалт-биен тамирын бааз

Сургуульд спортоор хичээллэхийг хүссэн оюутанд кориулсан бүх зүйл бий:
• Спортын тоглоомын төрөлд зориулагдсан заал
• 4 замтай, 25 м хэмжээтэй бассейн
• Фитнесс, аэробик, бүжгийн 2 заал
Холбоо барих
Утас: (383)346-58-52
E-mail: d_select@sibupk.nsk.su
Viber ба WhatsApp: +7 (913) 703-05-22
Новосибирск хот, К.Марксын өргөн чөлөө, 26 ("Студенческая" метро, "Горская" зогсоол)
Үндсэн байр, 136 тоот